მარტივი გადაწყვეტილება

ვებ გვერდის სამართავად

დეტალურად
 
 

GROUP ONE MARKETING

მარკეტინგი
 

NSDI.GOV.GE

საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების იმფრასტრუქტურა
 

FRONT NEWS

საინფორმაციო პორტალი
 

My favorite thing about Sage (TBILISI office) as compared to a lot of the other Web studios I have worked with is the flexibility. Another advantage that i see from Sage is customer adoption- the user interface for administrators is so easy and simple that they just jump right there and are able to use it right away.

ზურაბ ჩიხლაძე Web Developer
 

www.hrajara.gov.ge კომპანია სეიჯის მიერ განხორციელდა დროულად და მაღალი ხარისხით. მიგვაჩნია რომ კომპანია სეიჯი არის საიმედო პარტნიორი, რომელიც გამოირჩევა მაღალკვალიფიკაციურობითა და აღებული ვალდებულებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობით

კობა ნაკაიძე დირექტორი